Valviras tjänste- och arbetsvillkor

Tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingar är specifika för varje ämbetsverk och institut. De är specificerande tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingar som är specifika för förvaltningsområdena. Valviras gällande preciserande tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingar jämte bilagor hittar du i länkarna nedan som pdf-filer. Handlingarna får inte publiceras utan tillstånd från Valvira.

Allmänt tjänstekollektivavtal

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2023–2025 (pdf)
Giltighet: 1.3.2023–28.2.2025

Valviras preciserande handlingar

Protokoll om förhandlingar mellan Valvira, FOSU rf och Fackförbundet Pro rf om ett generellt lönepåslag 2023 (på finska) (pdf)
Underskriftsdatum: 22.3.2023
Giltighet: 1.3.2023–28.2.2024

Handbok för Valviras lönesystem 2021 (på finska) (pdf)
Avtalsparter: Valvira, Fosu rf, Fackförbundet Pro rf
Giltighet: 16.3.2021–