Småbarnspedagogik

Valvira övervakar småbarnspedagogiken särskilt då när det är fråga om principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden samt då ärendet gäller verksamhetsområdet för flera regionförvaltningsverk eller hela landet.