Valviras organisation

Valvira består av tre avdelningar samt en kommunikationsgrupp som lyder direkt under överdirektören. Direkt under överdirektören verkar även utvecklingschefen och ledningens assistent.

Det finns fyra kärnprocesser:

  • Främjande av rättsskydd och hög kvalitet inom hälsovården
  • Främjande av rättsskydd och hög kvalitet inom socialvården
  • Hantering av hälsorisker i livsmiljön
  • Förebyggande av alkoholorsakade skador

Du kan läsa innehållet av Valviras organisationsplan i texten under bilden.