Åldersgränser för försäljningen

Tobaksprodukter och nikotinvätskor får inte säljas eller på annat sätt överlåtas eller förmedlas till den som inte har fyllt 18 år Tobaksprodukter, röktillbehör och elektroniska cigaretter får inte i näringsverksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år. Tobakslagen innehåller också bestämmelser om anmälan om försäljningsförbud och om säljarens åldersgränser.

Säljarens ålder

Den som säljer tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor i näringsverksamhet ska vara minst 18 år. Yngre personer får dock sälja sådana produkter om försäljningen sker under övervakning av en person som har fyllt 18 år.

En försäljare under 18 år som arbetar bakom försäljningsdisken kan sälja tobaksprodukter om det i butiken också finns en myndig försäljare som övervakar försäljningen. Övervakningen genomförs dock inte om en myndig säljare inte är närvarande i själva försäljningssituationen eller om hen saknar omedelbar, kontinuerlig sikt till försäljningshändelsen till exempel bakom flera kassor.

Anmälan om försäljningsförbud

Enligt tobakslagen ska försäljningsstället för tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, nikotinvätskor och elektroniska cigaretter ha följande synliga information om åldersgränserna för försäljningen:

"Det är förbjudet att sälja tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor till personer under 18 år.”

Anmälan om försäljningsförbud ska finnas på ett sådant ställe där kunden enkelt kan läsa den i försäljningssituationen. Du kan skriva ut Valviras anmälan om försäljningsförbud för eget bruk. Anmälan finns i slutet av denna sida under Filer.

Vanliga frågor om åldersgränser