Smärtbehandling

Läkaren ska noggrant intervjua och undersöka en patient som har smärtor innan läkaren inleder eller fortsätter behandlingen. Uppgifter som gäller behandling som ges patienten kan inte endast grunda sig på det som patienten berättat, utan den yrkesutbildade personen ska alltid kontrollera uppgifterna i journalhandlingar och i Receptcentret som FPA upprätthåller. Patienten ska vid behov hänvisas till ytterligare undersökningar. Av den vårdplan som läkaren upprättat för patienten ska framgå målet för smärtbehandlingen, grunden för den valda behandlingen, läkemedelsfria behandlingsmetoder som lindrar smärtsymtomet samt nödvändiga psykosociala stödåtgärder och rehabilitering med uppföljningstidsplan.

Läkaren ska regelbundet följa upp behandlingen av kronisk smärta och dess effekt. Vid varje vårdkontakt med läkaren som beror på smärta ska läkaren bedöma vårdens effekt på smärtsymtomet och funktionsförmågan samt nyttan och risker för patienten.