Hoppa till innehåll

Sprit, denaturerad sprit och alkoholpreparat

Sprit är etylalkohol och vattenlösning av etylalkohol som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol. Tillstånd för tillverkning, importering och partihandel av sprit ansöks från Valvira.

Aktuellt

Det nya alkoholnäringsregistret Allu har införts framgångsrikt

Den förnyade e-tjänsten för Allu-alkoholnäringsregistret fungerar nu på finska och svenska. Registrets e-tjänst kommer senare att betjäna kunderna även på engelska.

Alkoholnäringsregistret Allu

Valvira och regionförvaltningsverken upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringarna, alkoholtillstånd samt alkoholprodukter och deras tillverkning och rapportering lagras.