Ansökan om användningstillstånd för köksalkohol

Med köksalkohol avses alkoholdrycker som används för matlagning. För att få användningstillstånd för köksalkohol krävs att behovet av köksalkohol som säljs till ett alkoholfritt pris är motiverat. Det lönar sig inte att ansöka om användningstillstånd för köksalkohol för småskalig matlagning, eftersom en tillståndsavgift och en årlig tillsynsavgift tas ut för tillståndet.

Ansök om tillstånd i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst. 

Ange i tillståndsansökan var alkoholerna förvaras, deras användningsändamål och årliga behov och bifoga till ansökan till exempel en kopia av recepten eller matsedeln. Användningstillståndet är specifikt för varje verksamhetsställe och i tillståndet antecknas förutom tillståndshavarens och verksamhetsställets namn och adress även typen av alkohol, det användningsändamål som godkänts för alkoholen och årskvoten.

Handläggningstiden är från fall till fall, men användningstillståndsärendena behandlas i genomsnitt inom två veckor efter att ansökan inkommit. Beslutsavgiften bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning och är 300 euro för ansökningar som inkommit senast den 31 december 2025.