Tillgänglighetsutlåtande för registret över försäljningstillstånd och anmälningar enligt tobakslagen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Valviras register över försäljningstillstånd och -anmälningar enligt tobakslagen (Turre) och har upprättats 23.9.2020.
I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i Valviras tobaksregister följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), vilka brister det finns i systemets webbsidas tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen

  • Är ännu inte till alla delar förenlig med kraven
  • Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Observerbar: Åtskiljbarheten mellan bakgrunden och anvisningstexten är inte tillräcklig

  • Otillgängligt innehåll och dess brister: Kontrast, bilderna saknar beskrivningstext, Valviras logotyp (bild) innehåller text, textfälten saknar beskrivning

Begriplighet: Det finns brister i webbplatsens begriplighet

  • Alla flöden har inte en etikett som beskriver flödets syfte.

Respons och tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Du kan kontakta oss på adressen: kirjaamo(at)valvira.fi Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning på hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet.

  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)

Kontakta oss

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter