Förpackningspåskrifter för alkoholdrycker

När man planerar och skapar förpackningspåskrifter för alkoholdrycker måste man beakta kraven i alkohol- och livsmedelslagstiftningen.