Registret över tjänsteproducenter Soteri 

I Soteri kan du göra registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar i anslutning till social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken. Soteri-registret är Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register.

Soteri samlar den privata social- och hälsovårdens organisations- och serviceuppgifter samt tillståndsuppgifterna för tjänsteproducenter av privat småbarnspedagogik och daghem på ett ställe.

Anvisning för att göra en registreringsansökan för tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.

Anvisning om tillståndsansökan för privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogik.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna i Soteri-nyheten.
Registrering i Soteri gäller endast nya tjänsteleverantörer. Du behöver inte göra någonting om du har varit en privat tjänsteproducent eller en självständig yrkesutövare innan det nya Soteri-registret togs i bruk, och det inte har skett några ändringar i verksamheten.

Elektronisk ärendehantering i Soteri-registret

Tjänsteproducenterna gör ansökningarna elektroniskt till Soteri.

I Soteris e-tjänst kan du göra en registreringsansökan, -anmälan och -ändring i anslutning till social-, hälsovården eller småbarnspedagogiken. Ansökan, anmälan eller ändringen styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller Valvira för behandling. Via e-tjänsten kan du också hantera dina egna kontaktuppgifter. Företagens basuppgifter kommer till Soteri via tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade i FODS.

Gå till Soteri-registrets e-tjänst.

  • Användningen av Soteris e-tjänst kräver stark identifiering till exempel med bankkoder. 
  • Som firmatecknare till en tjänsteproducent eller annan ansvarsperson som finns i PRS register kan du identifiera dig i Soteris e-tjänst till exempel med dina bankkoder. Tjänsteproducentens ansvarsperson ska ge andra som uträttar ärenden i Soteri Suomi.fi-fullmakter. Läs mer om Suomi.fi fullmakter. Anvisningar för att ge fullmakter finns också på webbplatsen Suomi.fi. 
  • Välj "Registrering och skötsel av tillståndsärenden inom social- och hälsovården" som fullmaktsärende inom social- och hälsovården och "Ansökan om tillstånd för privat småbarnspedagogik" som fullmaktsärende inom småbarnspedagogiken.
  • Tills vidare kan du endast använda e-tjänsten med en finländsk personbeteckning. 

I Soteri finns:

  • grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter, tjänster och personal inom social- och hälsovården
  • grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter, daghem och personal inom småbarnspedagogiken
  • uppgifter om begränsade läkemedelslager enligt läkemedelslagen 

Utvecklingsarbetet med Soteri fortsätter. Senare kommer Soteri även att innehålla:

  • grundläggande uppgifter om offentliga tjänsteproducenter, tjänster och personal inom social- och hälsovården 
  • påföljdsuppgifter från tillsynen över tjänsteproducenter och tjänsteenheter

Bra att veta om Soteri

Hur loggar jag in i Soteris e-tjänst?

Kontakta oss

Socialvårdens registreringsärenden
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 209
på tisdagarna och på torsdagarna klockan 10-11

Hälso- och sjukvårdens registreringsärenden
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 244 
klockan 10–11

Om du är verksam inom regioner som hör till olika regionförvaltningsverk är du numera kund hos Valvira och kan vända dig till Valvira. Om du bara är verksam inom regioner som hör till ett enda regionförvaltningsverk kan du vända dig till ditt lokala regionförvaltningsverk.

Kontaktuppgifter för Regionförvaltningsverk.

Kontakta oss

Kontakta oss

För medier