Registret för serviceproducenter Soteri

Till följd av lagen om tillsynen över social- och hälsovården ska tillsynsmyndigheternas nya register Soteri ändra praxisen för tillstånd och registrering för serviceproducenter.

Ibruktagandet av det nya Soteri-registret gör att kundernas e-tjänst (Valveri) hålls stängd under december. Soteris e-tjänst öppnar i början av januari 2024. Läs mer hur ansökningar och anmälningar avgörs under stängningen.

Soteri är ett nytt gemensamt register för Valvira och regionförvaltningsverken. Till registret, som är för närvarande under beredning, sammanställs

  • grundläggande uppgifter om privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, om vilka tjänster serviceproducenterna tillhandahåller samt uppgifter om deras personal
  • grundläggande uppgifter om offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården, om vilka tjänster serviceproducenterna tillhandahåller samt uppgifter om deras personal 
  • grundläggande uppgifter om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken, de daghem serviceproducenterna tillhandahåller samt uppgifter om deras personal
  • uppgifter om begränsade läkemedelsförråd enligt läkemedelslagen
  • påföljdsuppgifter som hänför sig till tillsyn över tjänsteleverantörer och serviceenheter.

Bestämmelser om Soteri föreskrivs i lagen om tillsynen över social- och hälsovården, som träder i kraft den 1 januari 2024. Registreringen av privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken grundar sig på lagen om småbarnspedagogik. 

Med Soteri blir tillstånd- och registreringsprocesser elektroniska. Serviceproducenterna lämnar in ansökningar elektroniskt via Soteri. Detta underlättar och effektiviserar både serviceproducentens och myndighetens arbete. Genom den elektroniska tjänsten kan serviceproducenterna också hantera sina egna kontaktuppgifter.

Soteri sammanställer organisations- och serviceuppgifter inom social och hälsovården samt tillståndsuppgifter för serviceproducenter och daghem inom den privata småbarnspedagogiken till en plats. Också nuvarande självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som har firma är i fortsättningen privata serviceproducenter och måste registreras i Soteri. Efter att registret har tagits i bruk upprätthålls uppgifterna endast i Soteri.