Elektronisk ärendehantering

På den här sidan hittar du länkar till Valviras alla elektroniska tjänster. Dessutom hittar du länkar till anvisningar om tjänsterna samt viktiga kontaktuppgifter för elektronisk ärendehantering.

Elektronisk ärendehantering för social- och hälsovården

I Valviras elektroniska ärendehantering kan du ansöka om yrkesrätt inom social- och hälsovården. Du kan också anföra ett elektroniskt klagomål om social- och hälsovård.

Elektronisk ärendehantering för social- och hälsovården

Elektronisk ärendehantering för Soteri

I Soteris elektroniska ärendehantering kan du göra registreringsansökningar för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Du kan också granska registeruppgifterna för privata småbarnspedagogiska serviceproducenter.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna i Soteri-nyheten.

E-tjänsten Soteri

Elektronisk ärendehantering för alkoholnäring

I den elektroniska ärendehanteringen för alkoholnäringen (Allu) kan du göra en tillståndsansökan eller anmälan om servering, detaljhandel, tillverkning, partihandel, industriell användning, import, export eller försäljning i utrikestrafik i Allus e-tjänst. Ansökan eller anmälan översänds automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller till Valvira för behandling.

I Allu kan du också kontrollera kundens inköpsrätt, göra en produktanmälan, ansöka om förlängd serveringstid, lämna in en kvartalsrapport om servering eller sända in en årsanmälan om detaljhandeln med alkoholdrycker.

E-tjänsten Allu

Elektronisk ärendehantering för social- och hälsovården

E-tjänsten Soteri

E-tjänsten Allu