Tillgänglighetsutlåtande för alkoholnäringsregistrets e-tjänster

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten alkoholnäringsregistrets e-tjänst på adressen allu.valvira.fi. Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 23.2.2023 och uppdaterats 18.4.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det krävs att offentliga webbtjänster är tillgängliga.

Utlåtandet grundar sig på en utomstående expertorganisations (Eficode Oy) bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Tjänsten Skrivbord uppfyller delvis kraven på nivå AA i tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll (WCAG) 2.1. De fall där kraven inte följs nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Det innehåll som nämns nedan är inte tillgängligt av följande skäl:

  • Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Respons och tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten i tjänsten, börja med att ge oss, alltså webbplatsens administratör, respons. Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning på hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet.

  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)

Kontakta oss

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter