Detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter

Bestämmelser om obligatorisk, tillåten och förbjuden märkning av detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i tobakslagen. Ovan nämnda reglering gäller i tillämpliga delar även förpackningar med nikotinfri vätska för förångning. 

På detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får produktens produktnamn, tillverkarens eller importörens firma och kontaktuppgifter samt produktens förpackningsstorlek, smak, tillverkningsdatum och streckkod anges så att detaljhandelsförpackningen i fråga om sin märkning inte skiljer sig från andra detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och så att märkningen inte främjar försäljningen av produkten.