Sähkösavukkeiden vähittäismyyntipakkaukset

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkausten pakollisista, sallituista ja kielletyistä merkinnöistä säädetään tupakkalaissa. Edellä mainittu sääntely koskee soveltuvin osin myös höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen pakkauksia.

Sähkösavukkeen ja täyttösäiliön vähittäismyyntipakkauksessa saa esittää tuotteen tuotenimen, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon, maun, valmistuspäivämäärän ja viivakoodin siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöiltään erotu muista sähkösavukkeiden tai täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla edistetä tuotteen myyntiä.