Yhteisöllisen asumisen toimitilat 

Yhteisöllisen asumisen toimitilojen pitää olla esteettömät ja turvalliset ja niiden pitää turvata asiakkaiden oikeus yksityisyyteen. Asuntojen varustelutason lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet. Tämän lisäksi asumisyksikössä pitää olla yhteisiä tiloja. Yhteisten tilojen pitää mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukainen sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta. Yhteisiä tiloja ovat esimerkiksi erilaiset ruokailutilat ja oleskelutilat sekä asiakkaiden tarpeita vastaava piha-alue.

Edellytykset yhteisöllisen asumisen toimitiloille   

Asiakkaiden käytössä olevien sosiaalipalvelujen toimitilojen on tuettava asiakkaiden sosiaalista vuorovaikutusta. Toimitilojen suunnittelussa ja käytössä on huomioitava asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja edellytykset, esteettömyys ja yksityisyyden suoja. Tiloja suunniteltaessa on huomioitava, että asunnon koon pitää olla lähtökohtaisesti vähintään 20 neliömetriä. Asunnolla ei tarkoiteta soluasuntoa. Pariskuntien asunnon on oltava tätä isompi ja kahdelle henkilölle sopiva.

Asunnon pitää tukea itsenäistä selviytymistä ja apuvälineiden käyttöä sekä mahdollistaa tarvittaessa asiakkaiden avustamisen. Asunnoissa pitää olla omat wc- ja peseytymistilat sekä tarvittavat keittiötilat tai keittiövaraus. Asunnoissa pitää olla riittävästi tilaa asiakkaiden tarpeita vastaaviin arjen toimintoihin. Asuntojen varustelutason pitää vastata asiakkaiden tarpeita ja toimintakykyä sekä varmistaa asiakasturvallisuuden toteutuminen.

Omavalvonta on ensisijainen keino huolehtia toimitilojen asianmukaisuuden varmistamisesta. Viime kädessä valvontaviranomainen tekee kokonaisharkinnan perusteella arvion toimitilojen asianmukaisuudesta.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299 (sosiaalihuollon valvonta)
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–11