Alkoholijuomien vähittäismyyntiohje

Valvira on koonnut alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevat keskeiset säännökset ja niiden tulkintalinjaukset alkoholijuomien vähittäismyyntiohjeeseen. Löydät ohjeen tämän sivun lopusta.

Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvanhaltijan on noudatettava alkoholilakia liiketoiminnassaan. Myös myyntiin osallistuvan henkilökunnan pitää tuntea alkoholijuomien myyntiin liittyvät säännökset. Alkoholijuomien vähittäismyyntiohjeesta saat kattavan kokonaiskuvan alkoholin vähittäismyyntiä koskevasta lainsäädännöstä ja viranomaisten tulkinnoista. Ohje on tarkoitettu aluehallintovirastojen lisäksi myös alan yrityksille ja työntekijöille.

Ohjeen tarkoituksena on ohjata aluehallintovirastoja alkoholilain soveltamisessa. Tarkoituksena on myös edistää alkoholilain yleisten tavoitteiden toteutumista ja alkoholihaittojen vähentämistä.

Mitä vähittäismyyntiohje sisältää?

Alkoholijuomien vähittäismyyntiohje jakautuu seuraaviin osiin:

  1. Alkoholijuomien vähittäismyynti
  2. Alkoholijuomien markkinointi vähittäismyynnissä
  3. Valvonta ja seuraamukset
  4. Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan hakeminen

Alkoholijuomien vähittäismyyntipaikan henkilökunnan on tärkeä perehtyä erityisesti lukuihin 1–3. Luku 4 on suunnattu enemmän vähittäismyyntiluvan hakijoille ja haltijoille.

Usein kysyttyä alkoholijuomien vähittäismyynnistä