Palvelujen tuottaminen yhteisöllisessä asumisessa 

Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään asumisesta erillisinä sosiaalipalveluina tai muina asiakkaiden tarvitsemina palveluina. Yksittäisten asiakkaiden ja eri asiakasryhmien palvelutarpeet voivat poiketa toisistaan palvelujen tavoitteiden, sisällön ja määrän suhteen. Suuri osa yhteisöllisen asumisen asiakkaista tarvitsee kotihoitoa ja erilaisia tukipalveluja, osa voi lisäksi tarvita esimerkiksi sosiaaliohjausta tai sosiaalista kuntoutusta. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamisessa pitää huomioida asiakkaiden mahdolliset erityistarpeet, kuten esimerkiksi kommunikoinnin tukeminen.   

Yhteisöllisen asumisen asiakkaiden tarvitsemat palvelut voidaan organisoida ja toteuttaa eri tavoin. Palvelut voi tuottaa yksi tai useampi yksikön ulkopuolinen yksityinen tai julkinen palveluntuottaja. Palvelut voi myös tuottaa osin tai kokonaan toimintayksikön oma henkilöstö. Palvelunjärjestäjällä ja -tuottajalla on vastuu asiakkaiden tarpeiden mukaisten palvelujen järjestämisestä ja asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta. Vastuu korostuu, jos palvelunjärjestäjä ja -tuottaja eivät ole sama taho tai jos toimintayksikössä tuotetaan erilaisia palveluja.  

Sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta 

Hyvinvointialue palvelunjärjestäjänä vastaa siitä, että yhteisöllisen asumisen asiakkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa, mutta sen toteuttamisesta voi vastata esimerkiksi järjestö tai yksityinen palveluntuottaja. Toimintayksikön vastuuhenkilö vastaa sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan toteuttamisen kokonaisuudesta.   

Yhteisöllisen asumisessa asiakkaalla pitää olla mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä mahdollisuus osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja heidän tarpeisiinsa perustuen. Sisällön pitää vastata asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä myös tukea sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan pitää olla suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sen tulee toteutua säännöllisesti. Sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta voi olla erilaista eri yksiköissä, ja sitä voidaan myös toteuttaa osittain yksikön ulkopuolella.  

Yhteisöllisen asumisen omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan sisältö ja palvelun tuottamisen resurssit. Toiminnan sisältö ja asiakkaiden palvelujen tarve määrittää toteutukseen osallistuvan henkilöstön määrän ja osaamisvaatimukset. 

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299 (sosiaalihuollon valvonta)
 arkisin kello 9–11