Steriloiminen

Steriloimislupaa haetaan tietyissä tapauksissa Valviralta. Lupaa haetaan ABST-lomakkeilla, joiden perusteella Valvira voi myöntää luvan steriloimiseen. 

Steriloimislupaa haetaan Valviralta vain jos

  • epäillään, että hakijan syntyvillä lapsilla olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika 
  • hakijan sairaus tai muu siihen verrattava syy vakavasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia 
  • lääkärin päätös on kielteinen (valitusasia)
  • hakijana on edunvalvoja.

Steriloimista haetaan ABST-lomakkeilla. ABST-lomakkeet sekä niiden täyttöohjeet löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • ST1-hakemuslomake (lääkäri täyttää, hakija ja lääkäri allekirjoittavat)
  • lääkärinlausunto ja tarvittaessa potilasasiakirjat
  • tarvittaessa selvitys edunvalvojasta
  • tarvittaessa myös muita asiaa selventäviä asiakirjoja (esimerkiksi hakijan oma vapaamuotoinen selvitys)

Edunvalvoja

Hakijana on edunvalvoja vain, jos henkilö on pysyvästi kykenemätön ymmärtämään steriloimisen merkityksen. Tällöin steriloimislupa pitää aina hakea Valviralta. Edunvalvonnasta kertova selvitys liitetään hakemukseen.

Hakemuksen toimittaminen ja käsittely

Hakemus lähetetään hakijan ja lääkärin allekirjoituksella varustettuna postilla osoitteeseen:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Lupahakemukset käsitellään raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa. Lautakunta kokoontuu tiistaisin ja torstaisin kello 9.15.

Valvira lähettää maksuttoman päätöksen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 

Ota yhteyttä

Raskaudenkeskeytys- ja steriloimisasioiden lautakunta
sähköpostilla [email protected]
soittamalla 0295 209 111 (vaihde)