Alkoholijuomien valmistusluvan hakeminen opetus- ja tutkimustarkoitukseen

Alkoholijuomien valmistuslupa voidaan myöntää opetus- ja tutkimustarkoitukseen. Opetus- ja tutkimustarkoituksessa valmistettua alkoholijuomaa saa käyttää ainoastaan tuotteen analysointiin ja laadunvalvontaan.

Valvira voi myöntää valmistusluvan opetus- ja tutkimustarkoitukseen yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tapahtuvaan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai tutkimukseen. Valvira voi myöntää luvan myös muuhun tutkimukseen tai tuotekehitykseen. Huomioithan, että luvanhaltijalla ei ole oikeutta opetus- ja tutkimustarkoituksessa valmistetun tuotteen myyntiin, markkinoille luovuttamiseen eikä välittämiseen.

Hae lupaa alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa.

Hakemus kannattaa tehdä riittävän aikaisin ennen toiminnan aloittamista. Hakemuksen käsittelyajan pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Lupapäätöksen käsittelymaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti ja on 600 euroa viimeistään 31.12.2025 saapuneille hakemuksille.

Liitä hakemukseen myös opetus- tai tutkimussuunnitelma alkoholin valmistusta koskevilta osin sekä kuvaus alkoholijuomien valmistustarkoituksesta ja -määrästä sekä niiden käytöstä analysointiin ja laadunvalvontaan.

Tiedostot