Valviralaisten uratarinoita

Meille noin 200:lle valviralaiselle tärkeä tekijä on työn merkityksellisyys – teemme töitä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamisen eteen. Henkilöstöstämme suurin osa työskentelee ylitarkastajana tai lakimiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä alkoholi- ja tupakkalain mukaisissa lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävissä. Ylitarkastajien ja lakimiesten lisäksi vastaavissa tehtävissä työskentelee suunnittelijoita, tarkastajia, ylilääkäreitä, assistentteja, ryhmäpäälliköitä sekä projekti- ja hanketyöntekijöitä. Lisäksi meiltä löytyy muun muassa viestintäasiantuntijoita, hallintoassistentteja, kirjaajia, järjestelmäasiantuntijoita sekä henkilöstö- ja talousasiantuntijoita.

Valviralaisista noin 80 prosenttia on korkeakoulutettuja, ja yleisin tutkinto on oikeustieteen maisteri. Lakimiesten lisäksi meiltä löytyy muun muassa hallinto-, yhteiskunta-, terveys- ja luonnontieteilijöitä, lääkäreitä, insinöörejä, sairaanhoitajia, sosionomeja, tradenomeja sekä merkonomeja. Lisäksi vuosittain meillä on yli 20 eri alojen harjoittelijaa, joista monet ovat työllistyneet meille myös tulevaisuudessa.  

Vaikka monella valviralaisella on jo merkittävä ura oman alansa asiantuntijatehtävissä, löytyy meiltä myös asiantuntijauraansa vasta aloittelevia henkilöitä. Ikäjakaumamme on hyvin tasainen: prosentuaalisesti eniten henkilöitä on ikäluokissa 55–64, noin 30 prosenttia henkilöstöstä, mutta esimerkiksi alle 34-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on yli 20 prosenttia.  

Katso millaista on olla töissä Valvirassa

Pia, ylilääkäri

Pia koulutukseltaan sisätautien erikoislääkäri. Kokemusta on kertynyt sekä kliiniseltä puolelta että asiantuntijatehtävistä. Nyt työn tahti on vähemmän hektinen. "Valvirassa voidaan konkreettisesti ohjata terveydenhuoltoa", Pia kertoo. Se tuntuu merkitykselliseltä.


Jari, ylitarkastaja

Valviran Rovaniemen työyhteisöön kuuluu noin 30 ihmistä. Yksi heistä on ylitarkastaja Jari. Tiivis yhteistyö Valviran ja Lapin yliopiston välillä toi hänet tehtäviin sote-alan valvonnan ja ohjauksen parissa. Työn vaatimukset kohtaavat Jarin mukaan hyvin hänen erityisosaamisensa, sosiaalioikeuden kanssa.

Outi, Tukijan pääsihteeri

Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan pääsihteeri Outi kertoo työnsä olevan erityisen mielenkiintoista ja vetovoimaista.
Työn suolana on yhteistyö erilaisten asioiden ja ihmisten kanssa, niin viraston sisällä kuin ulkopuolellakin.

Reija, lakimies

Tehtäväkierron kautta Reijalla on ollut mahdollisuus syventyä monipuolisesti niin sosiaali- ja terveydenhuollon lupiin kuin myös sosiaalihuollon valvontaan ja tupakkalain valvontaan. Toimipaikka on vaihtunut Rovaniemestä Pasilaan, vaikka työpiste hänellä on edelleen etänä.


Kirsi, ylitarkastaja

Kirsi työskentelee vanhustenhuollon ylitarkastajana. Nykyiseen tehtävään ovat valmistaneet mm. 10 vuotta vanhustenhuollon päällikkö- ja johtotehtävissä. Valvirassa hän arvostaa sitä, että työnantaja on joustava – työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on helppoa.

Juuso, IT-palvelupäällikkö

IT-palvelupäälliköllä on Valvirassa monta rautaa tulessa. Aiemmin yrittäjänä toimineen Juuson mukaan työ tietohallinnon ryhmässä on monialaista: pelkästään Valtorin palveluja on käytössä kymmeniä. Asiat tulee saada toimimaan ja yhteistyön on pelattava niin valviralaisten kuin palveluntoimittajien kanssa.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 111 (vaihde)