Hyppää sisältöön

Tietojärjestelmät

Valvira edistää ja valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien, Kanta-palveluihin liitettävien hyvinvointisovellusten sekä käyttöympäristöjen vaatimustenmukaisuutta.

Ajankohtaista

Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Päivitä tietojärjestelmäsi rekisteritiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisterissä on tieto niistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, joita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat voivat käyttää toiminnassaan. Vastuu rekisteritietojen päivittämisestä on tietojärjestelmäpalvelun tuottajalla.
Tietokoneen prosessori.

Ilmoita tietojärjestelmän merkittävästä poikkeamasta

Ilmoita Valviralle tietojärjestelmän toiminnallisia vaatimuksia, yhteentoimivuutta, tietoturvaa tai tietosuojaa koskevasta merkittävästä poikkeamasta.
Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteriin

Valviran ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteristä löydät tiedot muun muassa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmistä, terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä sekä apteekkijärjestelmistä.