Ammattioikeuksiin liittyvä työnjako ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluissa

Valvira

 • myöntää, rajoittaa tai poistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia
 • ylläpitää ammattihenkilöiden keskusrekisteritietoja
 • luovuttaa ajantasaiset tiedot ammattioikeuksien voimassa olosta julkisessa tietopalvelussa
 • luovuttaa Digi- ja väestötietovirastolle ammattioikeuksien voimassaolotietoja varmennekortti-tilausjärjestelmään (Vartti)
 • luovuttaa ajantasaisia ammattioikeustietoja rooli- ja attribuuttipalvelussa
 • valvoo asiakastietolain mukaisia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä.

Digi- ja väestötietovirasto

 • vastaa tietojärjestelmäpalveluiden tunniste- ja varmennepalveluista
 • ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelua
 • tuottaa Kanta-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille
 • hallinnoi varmenteiden sulkupalvelua.

Sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottaja

 • vastaa käyttämiensä sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettujen tietojärjestelmien tietoturvasuunnitelmasta
 • vastaa käyttämiensä järjestelmien käyttöoikeushallinnasta ja siitä, että henkilöllä on varmenteisiin liittyvät, ammatin edellyttämät ammattioikeudet voimassa
 • varmistaa Digi- ja väestötietoviraston varmennekäytänteiden noudattamisen
 • huolehtii, että toimintayksikön tekninen tuki ohjeistaa toimintayksikön käyttäjiä tietojärjestelmien käytössä.

Apteekki

 • vastaa apteekkijärjestelmän toiminnasta ja käytöstä (tietoturvasuunnitelma)
 • vastaa oman henkilöstönsä ammattioikeuksien voimassaolosta ja käyttöoikeushallinnasta.

Kansaneläkelaitos (Kela)

 • vastaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ylläpidosta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

 • ohjaa sote-tiedonhallintaa tietoarkkitehtuurin, toiminnallisen suunnittelun, määräysten, ohjeiden ja määrittelyjen avulla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

 • vastaa toimialansa tiedonhallinnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä merkittävien valtakunnallisten hankkeiden rahoituksesta.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected] 
(tekniset kyselyt)

Sähköpostilla [email protected] 
(sisältökysymykset)

Soittamalla 0295 209 550
(ammattioikeusryhmä)
kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)