Terhikin tietosuojaseloste

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki) tietosuojaseloste on laadittu 3.5.2023.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. 

Käsittelemme henkilötietoja ammattioikeusasioiden käsittelyssä ja ammattihenkilöiden valvonnan toteuttamiseksi sekä ammattioikeus- ja valvontatietojen hallinnoimiseksi. Lisäksi aluehallintovirastot käsittelevät rekisterin henkilötietoja toimialueillaan suorittamiensa ohjaus- ja valvontatehtävien yhteydessä.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteriin merkitään terveydenhuollon ammattihenkilölain (559/1994) 24 a §:ssä mainitut tiedot.

Suomessa säännellyn terveydenhuollon ammattioikeuden hakemusasiassa käsitellään hakijan yksilöinti- ja yhteystietoja, ammattioikeuden edellyttämän koulutuksen suoritustietoja ja mahdollisia muita asiaan liittyviä lisäselvityksiä esimerkiksi oppilaitoksesta, työnantajalta tai toiselta viranomaiselta.  

Rekisteriin merkitään terveydenhuollon ammattihenkilön nimi, henkilötunnus, osoite, rekisteröintinumero ja tiedot ammattioikeudesta ja sen perusteena olevasta koulutuksesta. 

Rekisteriin merkitään myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston ratkaisu, jossa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnassa on todettu virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai moitittavuutta, sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko- ja vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai virantoimituksesta pidättämisestä sekä tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta tai poistamisesta.