Alkoholijuomien ja väkiviinan tuotevalvonta

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien valmistaja ja tukkumyyjä vastaa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta. Valmistaja ja tukkumyyjä vastaa myös siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät sekä muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia. Valvira ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajan ja maahantuojan vastuun toteutumista alkoholilain ja elintarvikelain perusteella.

Valvira valvoo alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusta, tukkumyyntiä ja käyttöä muun muassa valvontatarkastuksilla, markkinavalvontana, näytteidenotolla sekä asiakirja- ja rekisterivalvontana. Valvontaa tehdään sekä suunnitelmaperusteisesti riskinarviointiin perustuen että reaktiivisesti. Luvanhaltijoiden omavalvonnan merkitystä painotetaan, ja yrityksen pitää omavalvontasuunnitelmassaan kuvata toimenpiteet alkoholijuomien tuoteturvallisuuden takaamiseksi. Alkoholilain mukaisessa omavalvontasuunnitelmassa selvitetään, miten alkoholilaissa säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen varmistetaan.

Lupa- ja tuoterekisteri

Valviralla on oikeus saada luvanhaltijalta valvonnan ja toiminnan riskien arvioimisen kannalta myyntiä ja muuta toimintaa koskevat tarpeelliset ilmoitukset ja tiedot. Osana valvontaa toimivat Valviran rekisterit Suomessa myytävistä alkoholijuomista (tuoterekisteri) ja luvanhaltijoista (luparekisteri). Tuoterekisteriin tallennetaan perustiedot Suomessa markkinoilla olevista alkoholijuomista sekä niistä vastuussa olevista elinkeinonharjoittajista. Luparekisteri sisältää tiedot Suomessa toimivista alkoholijuomien valmistajista, tukkumyyjistä ja maahantuojista sekä anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltijoista. 

Alkoholilain mukainen valvonta

Alkoholijuomien vähittäismyynnissä voi myydä alkoholijuomia, jotka sisältävät enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia. Jos vähittäismyynnissä olevien tuotteiden analysoitu alkoholipitoisuus ylittää 5,5 tilavuusprosenttia, kun otetaan huomioon tulokselle annettu mittausepävarmuus (esimerkiksi 0,05 tilavuusprosenttia), voidaan niitä toimittaa ainoastaan Alko Oy:n vähittäismyyntiin. Samalla periaatteella tulkitaan käsityöläisoluen sekä tilaviinin ja sahdin vähittäismyynnin alkoholipitoisuuden ylärajaa. Valvira valvoo myös alkoholijuomien valmistajien ja tukkumyyjien yleisiä edellytyksiä.

Elintarvikelain mukainen valvonta

Valvira valvoo yli 2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia elintarvikelain perusteella. Valviran lisäksi elintarvikevalvontaviranomaisia ovat Ruokavirasto, kunnat, aluehallintovirastot, Puolustusvoimat ja Tulli. Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa ja laatii koko valvontaketjua koskevan monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman. Virallista elintarvikevalvontaa koskevassa asetuksessa on annettu yleiset säännökset yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa elintarvikelainsäädännön virallista valvontaa varten.