Ikääntyneen itsemääräämisoikeus ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 

Itsemääräämisoikeus on ikääntyneen perusoikeus, joka säilyy sairauksista, iästä ja asumismuodosta riippumatta. 

Ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön asiakashuone on ikääntyneen koti, jossa hän saa tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon palveluasumisyksikön kodinomaisessa ympäristössä. Asiakkaalla on oikeus elää haluamallaan tavalla sekä tehdä omat valintansa ja päättää päivittäisistä asioistaan itse. Ikä, sairaus tai ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuminen ei poista tai vähennä ikääntyneen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. 

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ikääntyneen toivomukset sekä mielipide huomioidaan palvelujen toteuttamisessa. Ensisijaisesti huomioidaan ikääntyneen etu. Jos ikääntyneen mielipidettä ei saada selville muuten, ikääntyneen tahtoa pitää selvittää hänen läheisiltään tai lailliselta edustajaltaan.     

Hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa päivittäistä asiakastyötä ja samalla varmistaa ikääntyneen oman tahdon toteutumisen. Suunnitelmassa ikääntynyt ja tarvittaessa hänen läheisensä sekä palveluntuottaja sopivat yhdessä hoidon ja palvelun yksityiskohdista, tavoitteista ja keinoista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös asiakkaan itsemääräämisoikeutta edistävät konkreettiset toimet. 

Toimintayksikön omavalvontasuunnitelman pitää ohjata asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemista. Palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata konkreettisesti, miten asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen varmistetaan ja miten sitä tuetaan päivittäisessä työssä. Omavalvontasuunnitelmaan pitää kirjata myös vaihtoehtoiset toimintatavat, joilla rajoittamistoimenpiteiden käyttöä voidaan ennaltaehkäistä. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeutta rajoittavat toimet ja niiden käyttöä koskevat periaatteet pitää kirjata omavalvontasuunnitelmaan.

Palveluasumisen tuottajat voivat vahvistaa ikääntyneen itsemääräämisoikeuden toteutumista myös asianmukaisilla tilaratkaisuilla, kalusteilla ja välineillä.  

Itsemääräämisoikeuden rajoittamista ovat myös asumisyksikön toimintakulttuuriin sisältyvät toimintamallit, joilla työntekijät rajaavat asiakkaan käyttäytymistä ja tapoja tai päättävät asiakkaan puolesta arjen asioista selvittämättä asiakkaan omia toiveita ja mielipidettä. Palveluasumisyksiköissä pitää luoda toimintakulttuuri, jolla vahvistetaan ikääntyneen itsemääräämisoikeuden toteutumista.