Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan tekemä luokittelu aloittaa järjestelmän sertifiointi- ja rekisteröintiprosessin. Järjestelmän luokka vaikuttaa keskeisesti siihen, miten järjestelmän olennaiset vaatimukset todennetaan.

Asiakas- ja potilastietoa käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaetaan luokkiin A ja B. Luokka A jaetaan edelleen luokkiin A1, A2 ja A3. Tietojärjestelmän luokittelusta vastaa tietojärjestelmäpalvelun tuottaja. Tietojärjestelmän luokittelu tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräyksen 4/2024 ja sen liitteen Esimerkkejä järjestelmien ja hyvinvointisovellusten luokittelusta kriteerien mukaisesti. Edellä mainitut dokumentit löydät tämän sivun lopusta.

Epäselvissä tilanteissa THL päättää, kuuluuko järjestelmä luokkaan A vai B. Tietojärjestelmän luokittelua koskevat kysymykset voit lähettää THL:n sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Tietojärjestelmän luokka vaikuttaa siihen, miten olennaisten vaatimusten toteutuminen todennetaan ennen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi ottaa tietojärjestelmän käyttöönsä. Luokka vaikuttaa myös rekisteröintiprosessiin, eli esimerkiksi siihen, mitä asiakirjoja tietojärjestelmästä vaaditaan ennen kuin Valvira voi rekisteröidä tietojärjestelmän.

Riskiarvion tekeminen

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan pitää tehdä järjestelmästään riskiarvio samalla, kun hän luokittelee tietojärjestelmänsä. Riskiarviossa pitää huomioida muun muassa tietojärjestelmän käytön laajuus sekä tietojärjestelmässä käsiteltävien tietojen arkaluonteisuus. Ohjeistus riskiarvion tekemiseen löytyy THL:n Esimerkkejä järjestelmien ja hyvinvointisovellusten luokittelusta -dokumentista. Riskiarvion tekemisen apuna voi käyttää myös THL:n riskiarviotyökalua. Edellä mainitun dokumentin ja riskiarviotyökalun löydät tämän sivun lopusta.