Poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset

Tupakkalaissa säädetään poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa olevista tiedoista.

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen vähittäismyyntipakkauksessa pitää olla suomen- ja ruotsinkieliset varoitukset tuotteen aiheuttamista terveyshaitoista. Lisäksi vähittäismyyntipakkauksessa pitää olla tuotteen polttamista koskeva varoitusmerkintä, jonka teksti on: ”Tämän tuotteen polttaminen vaarantaa terveytesi”. Varoitusmerkintä pitää sijoittaa vähittäismyyntipakkauksen etu- ja takapinnoille.

Kielletyt merkinnät

Poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen tai sen vähittäismyyntipakkauksen merkinnät eivät saa

  • edistää tuotteen myyntiä tai kannustaa tuotteen kulutukseen antamalla väärää vaikutelmaa tuotteen ominaisuuksista, terveysvaikutuksista, riskeistä tai päästöistä
  • sisältää mitään tietoja tuotteen sisältämästä nikotiinista, tervasta tai hiilimonoksidista
  • antaa ymmärtää, että tuote on vähemmän haitallinen kuin muut tuotteet tai että tuotteessa on pyritty vähentämään joidenkin savun haitallisten osien vaikutusta
  • antaa ymmärtää, että tuotteella on elinvoimaa ja energiaa lisääviä, parantavia, nuorentavia, luonnollisia tai orgaanisia ominaisuuksia taikka että sen käytöstä on muuta terveyteen tai elämäntapoihin liittyvää hyötyä
  • muistuttaa elintarviketta tai kosmeettista valmistetta.

Tuotteessa tai sen vähittäismyyntipakkauksissa ei myöskään saa todeta, että tuotteessa ei ole lisäaineita tai maku- tai aromiaineita.

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan joihinkin sellaisiin merkintöihin, joita luettelo ei kata, voidaan tarvittaessa puuttua markkinointikieltoa koskevan säännöksen nojalla.

Edellä mainittu huomioiden poltettavaksi tarkoitetussa kasviperäisessä tuotteessa tai sen vähittäismyyntipakkauksessa ei saa olla esimerkiksi merkintää siitä, että se ei sisällä nikotiinia tai tupakkaa.