Ammattihenkilörekisterien julkinen tietopalvelu

Valviran ylläpitämien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterien julkisesta tietopalvelusta (JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki) voit tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Tiedot päivittyvät ammattihenkilörekistereistä (Terhikki ja Suosikki) julkiseen tietopalveluun automaattisesti kerran vuorokaudessa. Julkisessa tietopalvelussa ei julkaista päättyneitä ammattioikeustietoja, rekisteriin merkittyä kirjallista varoitusta tai huomautustietoja.

JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki

Julkinen tietopalvelu sisältää seuraavat tiedot:

  1. ammattihenkilön nimi
  2. rekisteröintinumero
  3. syntymävuosi
  4. ammattihenkilön ammattioikeus
  5. tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta

Hakuohjeita

Voit hakea ammattioikeustietoja henkilön nimellä tai rekisteröintinumerolla. Henkilön nimen voit kirjoittaa ilman erikoismerkkejä ja ilman etuliitettä. Rekisteröintinumerossa on 11 numeroa. Lue tarkemmin rekisteritiedoista verkkosivultamme Terhikki- ja Suosikki-rekisterit.

Hakutulos

Julkisesta tietopalvelusta voi hakea tietoja yksittäisinä hakuina. Hakutuloksena saat henkilön nimen, rekisteröintinumeron, syntymävuoden ja voimassa olevat ammattipätevyydet sekä tiedon, jos ammatinharjoittamisoikeutta on rajoitettu. Rajoituksen sisällöstä ja muistakin hakutuloksista saat tarkempaa tietoa Valviran ammattioikeuksien asiakaspalvelusta (yhteystiedot alla).

Ammattioikeudet

Rekisterien julkisessa tietopalvelussa näkyvät hakuhetkellä voimassa olevat henkilön ammattioikeustiedot:

  1. laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeudet (esimerkiksi laillistettu lääkäri tai laillistettu sosionomi).  
  2. nimikesuojatut ammattinimikkeet (esimerkiksi nimikesuojattu lähihoitaja tai nimikesuojattu kodinhoitaja)
  3. määräaikaiset, johdon ja valvonnan alaiset oikeudet (esimerkiksi farmasian opiskelija tai lupa toimia lääkärinä)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin. Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee heille suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia, niin sanotun säännellyn koulutuksen perusteella ammattinimikkeen saaneita, ovat esimerkiksi terveydenhuollossa toimivat lähihoitajat. Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Ilmoita havaitsemasi häiriöt, virheet ja puutteet

Jos havaitset rekisteritiedoissa puutteen tai virheen, ota ystävällisesti yhteyttä Terhikki-rekisterin pääkäyttäjään. Löydät yhteystiedot alta.

Tietojärjestelmissä esiintyy toisinaan häiriötilanteita, jotka vaikeuttavat tai estävät järjestelmien käytön. Jos havaitset palvelussa tai järjestelmässä häiriön, tarkista onko asiasta tiedotettu Valviran verkkopalvelun etusivulla. Jos häiriöstä ei ole tiedotettu, ilmoita häiriöstä Valviran tietohallintoon. Löydät yhteystiedot alta.

Ota yhteyttä