Päätös lisäopintojen suorittamisesta

Kun henkilö hakee terveydenhuollon ammattioikeutta ja on suorittanut koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa, Valvira selvittää johtaako koulutus samaan ammattiin kuin suomalainen koulutus. Vertailussa voidaan ottaa huomioon lisäksi työkokemus ja lisä- tai täydennyskoulutus. Nämä voivat korvata koulutusten välisiä eroja. Jos koulutuksessa todetaan eroja nykyiseen suomalaiseen koulutukseen verrattuna, Valvira voi antaa määräyksen lisäopintojen suorittamisesta.

Päätöksessä Valvira määrää ne lisäopinnot, joiden suorittamisen jälkeen hakijalle voidaan myöntää ammattioikeus Suomessa. Tämä ei koske lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Ohjeet lääkäreiden ja hammaslääkäreiden hakemusohjeisiin löydät verkkosivujemme hakemusohjeista.

Jos olet suorittamassa lisäopintoja sosiaalihuollon ammattioikeuden saamiseksi, ota yhteyttä ammattioikeuksien asiakaspalveluun (yhteystiedot alla).

Näin suoritat lisäopinnot

Kun haluat suorittaa Valviran määräämät lisäopinnot, ole suoraan yhteydessä Suomessa toimivaan kyseistä koulutusta tarjoavaan oppilaitokseen. Oppilaitoksesta saat ohjausta, miten voit käytännössä suorittaa päätöksen mukaiset opinnot. Huomaathan, että oppilaitos voi edellyttää opinto-oikeuden hakemista tai todistusta kielitaidosta.

Näin haet ammattioikeutta, kun olet suorittanut Valviran määräämät lisäopinnot

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen Valviraan sähköpostin liitteenä tai postilla. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Lue lisää aineiston toimittamisesta sähköpostilla Valviraan verkkosivultamme.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

TAI lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Liitä hakemukseen kopiot seuraavista asiakirjoista:

  1. Todistus lisäopintojen suorittamisesta
    Liitä hakemukseen lisäksi kopiot seuraavista asiakirjoista, jos et ole toimittanut niitä aiemmin:
  2. Todistus riittävästä kielitaidosta
  3. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Good Standing). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. Jos olet harjoittanut ammattia sellaisessa maassa, joka ei rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia, toimita edellä mainitun maan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, ettei maa rekisteröi kyseisiä ammatinharjoittajia tai muu luotettava selvitys asiasta.
    Toimita asiakirja 3 virallisesti oikeaksi todistettuna kopiona. Virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita antaa julkinen notaari Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa, tai Suomen edustusto ulkomailla. Myös EU- tai ETA-valtion ulkopuolisen julkisen notaarin antamat Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä varustetut kopiot hyväksytään. Toimita kopiot julkisen notaarin tai edustuston alkuperäisellä leimalla ja allekirjoituksella varustettuina postilla Valviraan.
  4. Suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös kohdassa 3 mainitusta asiakirjasta.
    Käännöksen pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämä. Löydät Suomessa auktorisoidut kääntäjät Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, käännös voidaan hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Hakemusasiakirjat jäävät Valviraan, eikä niitä ole mahdollista saada takaisin päätöksenteon jälkeen. Jos pyydät asiakirjojen palauttamista kesken hakemuksen käsittelyn, sinun pitää lähettää Valviraan korvaavat muotovaatimukset täyttävät asiakirjat. Tämä hidastaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi.