Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat ohjeet

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää ohjeistusta.

Hoitoon pääsy

Hyvinvointialueilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisessa (pdf)

Lastensuojelu

Lapsen ja hänelle läheisten henkilöiden tapaamisten toteutuminen lastensuojeluasiakkuuden aikana (pdf)

Lapsen tapaaminen ja osallisuus lapsiperheiden palveluiden sekä lastensuojelun
työskentelyn aikana (pdf)

Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ja käsittelyaikojen noudattamisessa lastensuojelussa (pdf)

Lastensuojelun jälkihoidon järjestäminen hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä (pdf)

Hyvinvointialueen on huolehdittava lastensuojelun laadusta ja lainsäädännön
noudattamisesta rekrytoidessaan sosiaalityöntekijöitä (pdf)

Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja järjestäminen (pdf)

Lastensuojelun hyvä laatu ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten perusoikeuksien
turvaaminen (pdf)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava lastensuojelulain
mukainen (pdf)

Lastensuojeluasiakkaiden oikeusturvan huomioiminen perhehoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa – valvontaa ei voi ulkoistaa (pdf)

Kuntien ja hyvinvointialueiden on noudatettava lakia julkisten hallintotehtävien ulkoistamisissa (pdf)

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautiset asumispalvelut

Ohje mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden viitteellisen henkilöstötarpeen arviointitaulukosta (pdf)

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden viitteellinen henkilöstötarpeen arviointitaulukko (pdf)

Rajattu lääkevarasto

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot (pdf)

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden rajattujen lääkevarastojen valvonta (pdf)

Rajattujen lääkevarastojen valvontaraporttipohja hyvinvointialueiden käyttöön (pdf)

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräaikojen valvonta (pdf)

Vammaispalvelut

Laadukkaat vammaispalvelut edellyttävät riittäviä resursseja (pdf)

Asiantuntijatiimin järjestäminen kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä (pdf)

Vanhustenhuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut

Hyvinvointialueella ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen valvontavastuu iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoituksen riittävyydestä (pdf)