Kivun hoito

Lääkärin tulee haastatella ja tutkia kipupotilas huolellisesti ennen hoidon aloittamista tai jatkamista. Potilaalle annettuja hoitoja koskevat tiedot eivät voi perustua ainoastaan potilaan kertomaan, vaan ammattihenkilön tulee aina varmistaa tiedot potilasasiakirjoista ja Kelan ylläpitämästä Reseptikeskuksesta. Potilas pitää lähettää tarvittaessa lisätutkimuksiin. Lääkärin potilaalle laatimasta hoitosuunnitelmasta pitää ilmetä kivunhoidon tavoite, valitun hoidon peruste, kipuoiretta lievittävät lääkkeettömät hoidot sekä tarvittavat psykososiaaliset tukitoimet ja kuntoutus seuranta-aikatauluineen.

Lääkärin tulee seurata säännöllisesti kroonisen kivun hoitoa ja sen tehoa. Jokaisessa kivun vuoksi tapahtuneessa lääkärin hoitokontaktissa tulee arvioida hoidon teho kipuoireeseen ja toimintakykyyn sekä potilaan kokemat hyödyt ja haitat.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
arkisin kello 10.00–11.00