Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan rekisteröinti

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan aloittaminen edellyttää, että sekä palveluntuottaja että palveluyksikkö on rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteriin (Soteri). Ennen kuin palvelutoiminnan voi aloittaa, palveluyksikön rekisteröinnistä tulee olla annettuna päätös.

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että palveluntuottaja täyttää sille valvontalaissa säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset.

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tarvittavat tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet Soteri-uutisesta.

Hakemuksessa on annettava tarvittavat tiedot, kuten palveluntuottajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus), yhteystiedot sekä tiedot valvontalaissa säädettyjen edellytysten toteutumisesta.

Palveluntuottajan rekisteröinti tehdään kertaluonteisesti ja se on edellytys varsinaisen palvelutoiminnan (palveluyksikön) rekisteröinnille. Jos palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröintiä haetaan samalla kertaa, tulee palveluntuottajan rekisteröintiasia ratkaista ensin.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että se täyttää laissa säädetyt edellytykset koko sen ajan, kun toimii palveluntuottajana ja on Soteri-rekisterissä.

Rekisteröinti edellyttää Y-tunnuksen

Palveluntuottaja ei voi tehdä hakemusta Soterin sähköisessä asioinnissa ilman Y-tunnuksen ilmoittamista.

Hakemusta ei ole mahdollista käsitellä, jos palveluntuottaja ilmoittaa toimivansa toisen yrityksen Y-tunnuksen kautta. Kevytyrittäjänä toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ei ole mahdollista ilman palveluntuottajan omaa Y-tunnusta.

Toimivaltainen rekisteröintiviranomainen

Jos haet ainoastaan palveluntuottajan rekisteröintiä ilman palveluyksikköä, hakemuksen käsittelee Valvira. Jos haet samalla kertaa sekä palveluntuottajan että vähintään yhden palveluyksikön rekisteröintiä, hakemukset käsitellään toimivaltajaon mukaisesti seuraavasti; aluehallintovirasto käsittelee yhden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat. Valvira käsittelee vähintään kahden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat.

Jos palveluntuottaja tuottaa palveluja vain yhden aluehallintoviraston toimialueella, palveluntuottaja voi antaa tiedot rekisteröintiä varten kirjallisesti myös muutoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta suoraan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella palveluja on tarkoitus tuottaa. Huomioithan, että rekisteröintimaksuihin vaikuttaa hakemuksen vireillelaittotapa. Jos teet rekisteröintihakemuksen sähköisen asiointijärjestelmän kautta, käsittelymaksu on edullisempi.

Rekisteröinti on maksullista

Rekisteröinnin käsittelystä peritään maksu. Rekisteröintimaksut perustuvat voimassa olevaan sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetukseen. Maksujen suuruus voi vaihdella vuosittain. Kielteisistä ja peruutetuista hakemuksista peritään myös maksuasetuksen mukainen maksu.