Tupakkalain alaisten tuotteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäismyynnissä vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän luvan perusteella. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen. Lupaa koskevien kysymysten osalta voit ensisijaisesti olla yhteydessä kunnan tupakkalakia valvovaan viranomaiseen.

Vähittäismyyntiluvanhaltijalla pitää olla vähittäismyyntiluvan lisäksi jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit, jotta tukkumyyjä voi myydä tupakkatuotteita luvanhaltijalle. Aiheesta voit lukea tarkemmin Laittoman kaupan ehkäisy -sivultamme.

Kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle pitää ilmoittaa etukäteen toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta kunnan perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot pitää ilmoittaa kunnalle hyvissä ajoin. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevan käsittelyn tai nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelystä. Maksuihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myyntipaikan sijaintikuntaan.

Kunnan puolestaan pitää ilmoittaa Valviralle luvan myöntämisestä ja peruuttamisesta, lupaa koskevista muutoksista, myyntirikkomuksista sekä myynnin lopettamisesta.

Tee vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus kirjallisesti kunnalle. Yksinkertaisin tapa on tehdä hakemus sähköisesti. Täytä sähköinen vähittäismyyntilupahakemus tästä. Jos et voi tehdä hakemusta sähköisesti, voit käyttää tämän sivun lopusta löytyvää kirjallista lupahakemusta. Ohjeet lupahakemuksen täyttämiseen löydät myös tämän sivun lopusta.

Tupakan vastikkeiden, kuten nikotiinipussien, myyntiin ei toistaiseksi tarvita vähittäismyyntilupaa.

Usein kysyttyä vähittäismyynnistä