Alkoholijuomien anniskeluohje

Valvira on koonnut alkoholijuomien anniskelua koskevat keskeiset säännökset ja niiden tulkintalinjaukset alkoholijuomien anniskeluohjeeseen. Löydät ohjeen tämän sivun lopusta.

Anniskeluluvanhaltija ja hänen henkilökuntansa vastaavat siitä, että anniskelutoiminnassa noudatetaan alkoholilakia. Ravintola-alan toimijoiden on siten tunnettava anniskeluun liittyvät säännökset. Alkoholijuomien anniskeluohjeesta saat kattavan kokonaiskuvan anniskeluun liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaisten tulkinnoista. Ohje on tarkoitettu aluehallintovirastojen lisäksi ravintola-alan yrityksille, työntekijöille ja opiskelijoille.

Ohjeen tarkoituksena on ohjata aluehallintovirastoja alkoholilain soveltamisessa. Tarkoituksena on myös edistää alkoholilain yleisten tavoitteiden toteutumista ja alkoholihaittojen vähentämistä.

Ohje toimii anniskelupassikokeiden oppimateriaalina

Todistusta alkoholilain tuntemisesta kutsutaan anniskelupassiksi. Anniskelupassikokeita järjestävät ravintola-alan oppilaitokset laativat koekysymykset Alkoholijuomien anniskeluohjeen perusteella.

Anniskelupassikokeiden kannalta oleellinen sisältö on ohjeen 1–3 luvuissa, joissa käsitellään anniskelutoimintaa, alkoholijuomien markkinointia sekä valvontaa. Anniskeluluvan hakemista koskeva luku 4 on suunnattu enemmän luvanhakijoille ja -haltijoille.

Usein kysyttyä anniskelusta