Tupakkalain alaisten tuotteiden esilläpitokielto

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä tai tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen, tai mainittujen tuotteiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä vähittäismyynnissä. Esillä pitämisellä tarkoitetaan käytännössä edellä mainittujen tuotteiden pakkausten tai niiden tavaramerkkien ja tuotenimien tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä.

Esilläpitokielto ei kuitenkaan koske sellaista erillisellä sisäänkäynnillä varustettua myyntipaikkaa, jossa myydään lähes yksinomaan tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita, jos tuotteita ja niiden tavaramerkkejä ei voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta. Tällaisia myyntipaikkoja ovat muun muassa tupakkakaupat tai sähkösavukkeisiin erikoistuneet myymälät. Esilläpito tällaisessa erikoisliikkeessä ei kuitenkaan saa olla mainonnallista. Esilläpitokielto ei myöskään koske tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiä kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävällä aluksella.

Esilläpitokiellosta huolimatta vähittäismyyjä saa esittää ostajalle tämän pyynnöstä painetun kuvaston myyntipaikassa myytävänä olevista tuotteista tai niiden vähittäismyyntipakkauksista. Vähittäismyyjä saa myös luovuttaa ostajalle tämän pyynnöstä painetun luettelon mainituista tuotteista sekä niiden hinnoista. Kuvastoa ei saa luettelon tavoin luovuttaa asiakkaalle mukaan vietäväksi edes pyynnöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myynnistä, jossa annetaan tarkempia säännöksiä kuvaston ja luettelon muodosta, sisällöstä ja ulkoasusta.