Valviran rekrytointiprosessin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira.

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä toimii Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) valtiolle.fi -järjestelmän osalta. Järjestelmästä on laadittu oma tietosuojaseloste, joka löytyy, kun hakija on kirjautunut työnhakupalveluun osoitteessa haku.valtiolle.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi avoimen tehtävän täyttämiseksi.

Valvira ei käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme henkilöstöhallinnossa seuraavia tehtäviin hakeneiden tietoja: 

  • hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilönumero, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kansalaisuus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muu mahdollinen yhteystieto)
  • hakijan hakemuksessa esittämät tiedot itsestään, esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot, tai muut hakijan hakemuksessa itsestään ilmoittamat tiedot
  • lisäksi hakijoista voidaan tehdä turvallisuusselvityslakiin perustuva henkilöturvallisuusselvitys.