Väliaikainen ja satunnainen palveluiden tarjoaminen

Terveydenhuollon ammattihenkilönä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Jos henkilö haluaa tarjota palvelujaan väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa, hänen pitää tehdä siitä ilmoitus Valviralle. 

EU- tai ETA-valtion kansalainen ja toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti sijoittautunut henkilö, jolla on laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti terveydenhuollon ammattia tai käyttää suojattua ammattinimikettä, voi tarjota kyseiseen ammattiin liittyviä palveluja Suomessa väliaikaisesti tai satunnaisesti, jos edellytykset siihen täyttyvät. Työnantajan pitää varmistua siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaito on tämän tehtävien edellyttämällä riittävällä tasolla.

Palvelujen tarjoamisen väliaikaisuus ja satunnaisuus määritellään tapauskohtaisesti erityisesti palvelujen keston, toistuvuuden, säännöllisyyden ja jatkuvuuden perusteella. Valviran linjauksen mukaan ammatinharjoittaminen on väliaikaista ja satunnaista, jos sitä tehdään enintään 3 päivää kuukaudessa. Toiminta ei täytä väliaikaisuuden ja satunnaisuuden vaatimusta, jos sitä voidaan pitää luonteeltaan jatkuvana tai usein toistuvana. Lähtökohtaisesti esimerkiksi pidempi työsuhde tai toistuvat määräaikaiset työsuhteet eivät täytä väliaikaisuuden ja satunnaisuuden vaatimusta. Valvira kuitenkin arvioi tapauskohtaisesti, täyttyykö väliaikaisuuden ja satunnaisuuden vaatimus.

Jos ammatinharjoittaja aikoo tarjota palvelujaan väliaikaisesti tai satunnaisesti, hänen täytyy tehdä siitä ennakkoilmoitus Valviralle. Ennakkoilmoitus pitää tehdä silloin, kun ammatinharjoittaja siirtyy ensimmäistä kertaa Suomeen, ja se tehdään kirjallisesti. Ilmoitus on voimassa 12 kuukautta.

Ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot: palvelujen laatu, tarjoamisaika ja -paikka, tieto palveluntarjoajan vakuutusturvasta tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta ja ilmoitus kielitaidosta (suomi tai ruotsi).

Ilmoitukseen pitää liittää lisäksi kopiot seuraavista asiakirjoista:

  1. Passi tai henkilökortti (eli henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava asiakirja)
  2. Tutkintotodistus ja sen liite (esimerkiksi diploma supplement, academic transcript)
  3. Todistus siitä, ettei hakijan oikeutta harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Current Professional Status). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa hakijalle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia.
    TAI luettelo niistä maista, joissa hakijalle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia, jotta Valvira voi tarkistaa oikeuden suoraan toimivaltaiselta viranomaiselta.
    Valvira voi tarkistaa tiedot suoraan EU- ja ETA-valtioiden toimivaltaisilta viranomaisilta, eikä hakijan tarvitse toimittaa tätä asiakirjaa. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoa toimivaltaiselta viranomaiselta, hakijan pitää toimittaa kyseinen todistus itse.
  4. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kaikista yllä mainituista asiakirjoista
    Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä voi etsiä Opetushallituksen verkkopalvelusta. Jos kääntäjä ei ole EU- tai ETA-valtiossa virallinen tai auktorisoitu, voidaan käännös hyväksyä, jos kääntäjän asema on vahvistettu Apostille tai Grand Legalisation -merkinnöillä.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)