Valvira ja tupakkateollisuus

Suomi ratifioi Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakanvastaisen puitesopimuksen vuonna 2005. Puitesopimuksen mukaan sopimuksen osapuolten pitää toimia kansanterveyspoliittisen ja tupakanvastaisen päätöksenteon suojelemiseksi tupakkateollisuuden eduntavoittelulta.

Tupakanvastaisen puitesopimuksen toimeenpano-ohjeissa todetaan, että tupakkateollisuuden intressien ja kansanterveydellisten tavoitteiden välillä on perustavanlaatuinen ja yhteensovittamaton ristiriita. Tästä syystä kaiken toiminnan ja kanssakäymisen tupakkateollisuuden kanssa pitää olla rajoitettua, vastuunalaista ja läpinäkyvää.

Valviran tehtävät ja vuorovaikutus tupakkateollisuuden kanssa

Tupakkalain mukaan Valvira valvoo

  1. tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, täyttösäiliöiden, nikotiininesteiden, höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ainesosia, päästöjä, paloturvallisuutta sekä laatua ja teknisiä ominaisuuksia koskevien säännösten noudattamista
  2. kohdassa 1 tarkoitettujen tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia koskevien säännösten noudattamista
  3. tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden markkinointia koko maassa
  4. varmistuslaboratorioita koskevien säännösten noudattamista.

Valvontatehtäviensä vuoksi Valviran vuorovaikutus tupakka- ja sähkösavuketeollisuuden kanssa on tietyissä tilanteissa tarpeellista ja välttämätöntä. Valviran ja teollisuuden kanssa käydyistä tapaamisista laaditaan aina pöytäkirja. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi pöytäkirjat julkaistaan tällä verkkosivulla.