Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma

Valvira ja aluehallintovirastot tekevät suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa, joka perustuu yhteistyössä valmisteltuun valtakunnalliseen valvontaohjelmaan. Valvontaohjelma tehdään nelivuotiskaudeksi ja sen painopisteitä päivitetään vuosittain.

Valvontaohjelman yhtenä tarkoituksena on yhdenmukaistaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonta- ja ohjauskäytäntöjä. Tavoitteena on ohjata ja vahvistaa hyvinvointialueiden omavalvontaa palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa siten, että palvelut järjestetään lainmukaisesti ottaen huomioon niiden jatkuvuus, saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat asiakasryhmät.

Valvontaohjelman mukainen suunnitelmallinen valvonta kohdistetaan riskiperusteisesti sinne, missä palveluita ei saada järjestettyä lainsäädännön edellyttämällä tavalla tai niiden saatavuudessa, laadussa tai oikea-aikaisuudessa on haasteita. 

Vuosille 2024–2027 tehdyn sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisesti Valviran ja aluehallintovirastojen suunnitelmallisessa valvonnassa tarkastellaan vuonna 2024 erityisesti:

  • kiireettömään hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa
  • lapsiperheiden palveluiden ja lastensuojelun järjestämisen omavalvontaa
  • perustason mielenterveys ja päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestämistä hyvinvointialueilla
  • kotihoidon riittävyyttä
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden omavalvontaa hyvinvointialueilla.