Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2020–2023

Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2023 ohjaa valvontaviranomaisten yhteistä suunnitelmallista sote-valvontaa. Valvontaa kohdennetaan erityisesti palveluihin, joiden saatavuudessa, laadussa tai oikea-aikaisuudessa on suurimpia puutteita.

Valvonnan vuosittaisten painopisteiden lisäksi ohjelmaan on linjattu valvonnan perusteita ja tavoitteita koko ohjelmakaudelle. Lisäksi ohjelmaan on hahmoteltu alustavasti valvonnan suuntaviivoja tuleville vuosille.

Valvontaohjelma ja sen painopisteet kattavat vain osan valvontaviranomaisten työstä. Valvontaviranomaiset tekevät paljon työtä myös muissa valvontakohteissa ja -asioissa, mutta ohjelman tavoitteena on varmistaa toiminnan kehittyminen erityisesti kunkin vuoden painopisteissä.

Vuoden 2023 valvontaohjelmassa keskitytään erityisesti seuraamaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuun sekä siihen liittyvän omavalvonnan toteutumista.

Valvonnassa tarkastellaan erityisesti neljän osa-alueen omavalvonnan toteutumista:

1. Hoitoon pääsy

  • kiireellinen ja kiireetön perusterveydenhoito ja suun terveydenhoito
  • kiireellinen ja kiireetön erikoissairaanhoito

2. Lastensuojelu 

  • henkilöstömitoitus
  • käsittelyajat
  • yhteistyö eri toimijoiden kesken

3. Neuvola-asetuksen toimeenpano sekä lasten ja nuorten ehkäisevä terveydenhuolto 

  • neuvolapalvelut
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

4. Kotihoito 

  • henkilöstötilanne (riittävyys, osaaminen)
  • palvelujen laatu

Valvontakohteet päivitetään vuosittain. Aihetta voit seurata X:ssä (entinen Twitter) tunnisteella #sotevalo.