Käsidesin valmistus

Käsidesit ovat biosidivalmisteita, joiden valmistuksen valvonta kuuluu pääasiassa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Tällä sivulla kerrotaan Valviran toimivaltaan kuuluvista asioista, jotka käsidesin valmistajan pitää huomioida elintarvike- ja alkoholilain perusteella.

Käsidesin valmistus kuluttajakäyttöön

Kuluttajakäyttöön myytävän käsidesin etanolipitoisuus ei saa olla yli 80 tilavuusprosenttia. Tuotteessa olevan etanolin pitää olla lievästi denaturoitua. Lisää tietoa etanolin denaturoinnista löydät Väkiviinan denaturointi -sivultamme. Denaturoidun etanolin lisäksi käsidesin pitää sisältää myös muita aineita, ja pelkkä veden lisääminen ei riitä. Tyypillisesti valmisteissa käytetään muun muassa glyserolia ja erilaisia geelinmuodostajia.

Käsidesin valmistus terveydenhuoltoon

Valvira voi myöntää käsidesin käyttöluvan ammattikäyttöön julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa varten. Tällaisen käyttöluvan haltijoille saa myydä valmisteita, joiden koostumus poikkeaa kuluttajakäyttöön tarkoitetuista valmisteista.