Ammattihenkilörekistereihin liittyvät koodistot ja muu tietosisältö

Tietosisältöä tuotetaan yhtenäisillä tietorakenteilla, joten rekisterissä käytetään kansallisella koodistopalvelimella julkaistuja Valviran ammattioikeus-, koulutus- ja valvontakoodistoja

Tietojen käsittelyssä potilas- ja apteekkitietojärjestelmien pitää noudattaa Kanta-palvelujen ohjeita ja vaativuusmäärittelyjä. Lisätietoa Kanta-palvelujen ohjeista saat kanta.fi-verkkosivuilta.

Ammattihenkilörekistereihin merkittävä sisältö on määritelty ammattihenkilölaeissa.