Kodsystem och annat datainnehåll i registren över yrkesutbildade personer

Datainnehåll produceras med hjälp av enhetliga datastrukturer. I registret används därför Valviras yrkesrättighets-, utbildnings- och tillsynskoder som lagts ut på den nationella kodservern. 

Vid behandlingen av uppgifter ska patient- och apoteksdatasystemen följa anvisningarna och kravspecifikationerna för Kanta-tjänsterna. Mer information om anvisningar i Kanta-tjänsten finns på kanta.fi.

Innehåll som ska införas i registren över yrkesutbildade personer definieras i lagarna gällande yrkesutbildade personer.