Öppna data

Valvira lägger ut sina datalager som öppna data att användas av olika samhällsaktörer och medborgare. På denna sida hittar du en sammanställning av länkar till Valviras datainnehåll som finns tillgängliga som öppna data.

Den första digitala informationen som offentliggörs är datainnehållet i vårt alkoholnäringsregister. Även statistik över antalet yrkesutbildade inom social- och hälsovården har offentliggjorts i tjänsten för öppna data.

Kontakta oss

Via e-post [email protected]
(datainnehållet i alkoholnäringsregistret)

Via e-post [email protected]
(yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården)

Telefon 0295 209 111 (växel)