Anvisning om detaljhandel med alkoholdrycker

Valvira har sammanställt de centrala bestämmelserna om detaljhandel med alkoholdrycker och deras tolkningsriktlinjer i detaljhandelsanvisningen för alkoholdrycker. Du hittar anvisningen i slutet av denna sida.

En innehavare av detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker ska iaktta alkohollagen i sin affärsverksamhet. Även personalen som deltar i försäljningen ska känna till bestämmelserna om försäljning av alkoholdrycker. I anvisningen om detaljhandel med alkoholdrycker får du en omfattande helhetsbild av lagstiftningen om detaljhandel med alkohol och myndigheternas tolkningar. Anvisningen är avsedd förutom för regionförvaltningsverken även för företag och arbetstagare i branschen.

Syftet med anvisningen är att styra regionförvaltningsverken i tillämpningen av alkohollagen. Syftet är också att främja uppnåendet av de allmänna målen i alkohollagen och minska alkoholskadorna.

Vad innehåller anvisningen om detaljhandel?

Anvisningen om detaljhandel med alkoholdrycker består av följande delar:

  1. Detaljhandel med alkoholdrycker
  2. Marknadsföring av alkoholdrycker i detaljhandeln
  3. Tillsyn och påföljder
  4. Ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Det är viktigt att personalen på detaljhandelsstället för alkoholdrycker sätter sig in särskilt i kapitlen 1–3. Kapitel 4 riktar sig mer till sökande och innehavare av detaljhandelstillstånd.

Vanliga frågor om detaljhandel med alkoholdrycker