Påvisande av tillräckliga språkkunskaper

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården ska ha tillräckliga muntliga och skriftliga språkkunskaper för de uppgifter hen sköter. Arbetsgivaren är skyldig att göra en bedömning av huruvida personen har tillräckliga språkkunskaper för sina arbetsuppgifter.

I de yrkesspecifika ansökningsanvisningarna anges närmare när språkkunskaperna ska påvisas för Valvira.

Påvisande av språkkunskaper genom språkexamen, intyg eller mognadsprov

De officiella språken i Finland är finska och svenska. Språkkunskaperna ska intygas på antingen finska eller svenska. Du kan påvisa att du har tillräckliga språkkunskaper på något av följande sätt:

  • Statsförvaltningens språkexamen eller allmän språkexamen (YKI). För statsförvaltningens språkexamen krävs minst en tillfredsställande kunskapsnivå inom alla delområden. För allmän språkexamen krävs minst medelnivåexamen (nivå 3–4) så att alla delområden är minst 3 på samma prov. 
  • Med avgångsbetyg från grundskolan. Betyget ska innehålla ett godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller andra språk.
  • Avgångsbetyg från gymnasiet eller studentexamensbetyg med ett godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller andra språk.
  • Betyg över att du har genomfört gymnasiets lärokurs i finska eller svenska som modersmål eller andra språk.
  • Betyg över att du har avlagt en yrkesexamen på finska eller svenska. 
  • Betyg över att du vid universitet eller yrkeshögskola har slutfört studier i tjänstemannafinska eller tjänstemannasvenska.
  • Mognadsprov som avlagts på finska eller svenska för universitets- eller yrkeshögskoleexamen.

Påvisande av språkkunskaper genom arbetsgivarens utlåtande

Du kan också påvisa dina språkkunskaper genom ett utlåtande av arbetsgivaren. Utlåtandet ska innehålla följande uppgifter:

  • arbetsplats och arbetstid
  • arbetsuppgifter
  • bedömning av muntliga och skriftliga språkkunskaper samt av tal- och textförståelse.

Den som ger utlåtandet ska vara en person som har kunnat bedöma arbetstagarens språkkunskaper i praktiken. Valvira bedömer utlåtandet från fall till fall.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)