Användning av industri- och köksalkohol

Sprit eller skattefria alkoholdrycker, dvs. industri- och köksalkohol, kan endast köpas och användas i sin verksamhet av en aktör som har användningstillstånd för produkterna i fråga. 

Användningstillstånd för sprit beviljas en sökande som vid sådan tillverkning eller kvalitetssäkring av produkter som sker inom näringsverksamhet har ett motiverat behov att använda sprit. Användningstillstånd för skattefria alkoholdrycker beviljas däremot en sökande som enligt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker har rätt att använda skattefria alkoholdrycker. 

Användningstillståndet för industri- och köksalkohol är specifikt för verksamhetsstället. I tillståndet antecknas förutom verksamhetsenhetens namn och adress även alkoholsorterna, användningsändamålet som godkänts för dem samt årskvoten. Sprit eller skattefri alkoholdryck får användas endast för det ändamål som nämns i användningstillståndet.