Anvisning om ansökan för registrering av tjänsteproducent inom social- och hälsovården  

Sidan är inte färdig och den uppdateras fortfarande.  

Hej, privat tjänsteproducent inom social- och hälsovården. Med hjälp av den här anvisningen får du information om hur du kan ansöka om registrering eller ändringar i Soteris e-tjänst. Genom att klicka på rubrikerna kan du öppna en viss anvisning för att läsa den. 

Så här börjar du uträtta ärenden

Registrering som ny tjänsteproducent

Så här registrerar du en tjänsteenhet

Registrering av serviceställe

Anmälning av uppgifter om tjänster som tillhandahålls vid servicestället

Mer information om tjänstebranscher

Ändringsansökan

Ansökningar om ändringar i tjänsteenheten

Ändring av uppgifter om ett serviceställe

Kontakta oss

Innehållsfrågor om tillsynslagen och registreringen av tjänsteproducenter:

Socialvårdens registreringsärenden:
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 209
på tisdagarna och på torsdagarna klockan 10-11

Hälso- och sjukvårdens registreringsärenden:
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 244 
klockan 10–11

Om du är verksam inom regioner som hör till olika regionförvaltningsverk är du numera kund hos Valvira och kan vända dig till Valvira. Om du bara är verksam inom regioner som hör till ett enda regionförvaltningsverk kan du vända dig till ditt lokala regionförvaltningsverk.

Regionförvaltingsverkets kontaktuppgifter.

Kontakta oss