Tillgänglighetsutlåtande för Valviras e-tjänster för social- och hälsovården

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Valviras e-tjänster. Tillgängligheten har granskats av den utomstående expertorganisationen KPMG.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Denna webbplats uppfyller delvis tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 307/2019. Webbplatsen uppfyller de kritiska kraven på nivåerna A och AA enligt WCAG.

Icke-tillgängligt innehåll

E-tjänsterna uppfyller inte ännu kraven till alla delar.

  • 3.2.1 Vid fokus. På somliga blanketter avbryts navigeringen, när användaren automatiskt styrs tillbaka till ingångssidan.
  • 3.3.1 Identifiering av fel. Vid inmatningsfel markeras inte felet för användaren på vissa blanketter.
  • 4.1.2 Namn, roll, värde. Fokusering lyckas inte med alla skärmläsarapparater.

Bristerna är små och transaktionen kan inte garanteras att fungera lika bra med alla webbläsare och skärmläsare.

Utarbetande av detta tillgänglighetsuttalande

Detta tillgänglighetsutlåtande har uppdaterats 18.12.2020.

Utlåtandet baserar sig på en bedömning av tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102.

Respons

Har du observerat en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att erbjuda våra uppgifter och innehåll i tillgänglig form så snabbt som möjligt!

Om du observerar ett tillgänglighetsproblem på webbplatsen ber vi dig först lämna respons till den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats tillgänglighetskrav.fi finns en beskrivning av hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår tjänst? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet.

Valviras registratorskontor
[email protected]
0295 209 111 (växel)

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
[email protected]
0295 016 000