Dataskyddsbeskrivning för Valviras rekryteringsprocess

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Då det gäller valtiolle.fi-systemet är Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) gemensam personuppgiftsansvarig. För systemet finns en egen dataskyddsbeskrivning som den sökande hittar när hen är inloggad i jobbsökartjänsten på adressen haku.valtiolle.fi.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att fylla en öppen befattning.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgifter som behandlas

Inom personaladministrationen behandlar vi följande uppgifter om dem som sökt anställning: 

  • Sökandens identitet och kontaktuppgifter (namn, personnummer, födelsedatum, personbeteckning, kön, medborgarskap, adress, e-postadress, telefonnummer, annan kontaktinformation)
  • uppgifter som sökanden lämnat i sin ansökan om sig själv, till exempel uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, övriga uppgifter som sökanden lämnat till stöd för sin ansökan, till exempel matrikel/meritförteckning, skol- och studieintyg, arbetsintyg, referenser som sökanden har uppgett, övriga uppgifter som behövs i samband med arbetssökande och anställningsvillkor, eller övriga uppgifter som sökanden har lämnat om sig själv i sin ansökan.
  • om sökanden kan dessutom göras en säkerhetsutredning på basis av säkerhetsutred-ningslagen.