Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten OSTI

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Valviras e-tjänst för testsystemet för hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens OSTI. I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i OSTI-systemet följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), vilka brister det finns i OSTI-webbsidans tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det krävs att offentliga webbtjänster är tillgängliga. 

Mediamaisteri Oy har i samarbete med Valvira utvärderat webbplatsens tillgänglighet genom en självutvärdering. Valvira säkerställer tillgängligheten tillsammans med applikationsleverantören Mediamaisteri Oy genom följande åtgärder:

  • Tillgänglighet är en del av vår verksamhetsidé.
  • Tillgänglighet är en del av vår interna praxis.
  • Vi erbjuder kontinuerligt tillgänglighetsutbildning för våra anställda.
  • Vår organisation har tydliga tillgänglighetsmål och ansvarsnivåer.
  • Vi utvecklar kontinuerligt tillgängligheten i vår lärmiljö.

Respons och tillsynsmyndighet

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet. Du kan kontakta oss på adressen: kirjaamo(at)valvira.fi
Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning på hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet.

  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)

Kontakta oss

Tillsynsmyndighets kontaktinformation